Товарен индекс на автомобилните гуми

"Товарния индекс" на автомобилните гуми (ТИ) е число, което е изписано на страничната стена на гумата непосредствено след размера на гумата. Товарния индекс показва теглoто което може да носи гумата при подходящото налягане и при максималната скорост маркирана чрез скоростния индекс на гумата (СИ), който се отбелязва непосредствено след числото за товарния индекс.
Товарния индекс на гумите за леки автомобили варира между 75-105. Всяка числова стойност отговаря на определена товароносимост на гумата и може да се намери в таблицата за товарните индекси. Срещу всяка стойност на товарния индекс в таблицата е показано теглото на натоварването в килограми.
Когато автомобила се натоварва повече от указаното в товарния индекс тогава той трябва да се движи с по-малка скорост от максимално указаната в скоростния индекс на същата.