Скоростен индекс на автомобилните гуми

"Скоростния индекс" (СИ) на автомобилните гуми представлява буквен код, изписан на страничната страна на гумата (след числовата стойност на товарния индекс). Скоростния индекс указва максималната допустима скорост на движение, която гумата може да издържи при натоварване с товар, който съответства на указания товарен индекс (ТИ). Тук можете да намерите таблица в всички букви използвани в кода и тяхното съответствие в максимално допустима скорост.