Обозначение за производството на гумата (DOT)

Обозначението което описва данни за производството на гумата обикновено е изписано отстрани в частта близо до борда. Тук е описана информация за производителя, датата на производство и друга информация. Прието е да се обръща внимание предимно на датата на производство на гумата, която можете да намерите в края на информационния надпис и представлява съвкупност от четири цифри, като първите две показват седмицата в която е произведена гумата, а втората двойка - годината на производство. Например гумата от примера в картинката е произведена през 38-мата седмица на 2005г.